1. O szkole
  2. Dla ucznia
  3. Galeria szkoły
  4. Plan lekcji
  5. Podręczniki
  6. Dni kontaktowe
  7. Nabór do PG1
 
 

Strona główna

  Samorząd Uczniowski   
Login:   Hasło:
 

Gości online: 1

 

 

   
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Agnieszka Ławecka
 

 

 
 
 
  Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Patryk Paprocki
  Zastępca przewodniczącego

Adamczak Weronika
   
           
           
     
  Samorząd    
       
  Plan pracy Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkół nr 1 w Żaganiu Gimnazjum nr 1 w roku szkolnym 2013/2014.    
1.ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

-kształtowanie warunków sprzyjających samodzielności i samorządności uczniów,
-tworzenie pozytywnej atmosfery w szkole umożliwiającej efektywne uczenie i wspólną zabawę,
-inspirowanie do grupowego i indywidualnego działania na rzecz społeczności szkolnej,
-tworzenie poczucia więzi między wszystkimi uczniami,
-dbanie o bezpieczeństwo i przeciwdziałanie agresji w szkole.

2.ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU YCZNIOWSKIEGO:

-przygotowanie uczniów do prawidłowego współdziałania w grupie,
-tworzenie warunków do podejmowania działań mających na celu integrację społeczności uczniowskiej,
-wskazywanie konkretnych form i możliwości pracy młodzieży na terenie szkoły oraz uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
-zapewnienie wymiany informacji pomiędzy Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną, a Samorządem Uczniowskim.

3.SKŁAD SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014:

przewodnicząca SU- Natalia Baranowska
z-ca przewodniczącego SU- Aleksandra Kępińska
sekcja internetowa- Patryk Paprocki
sekcja kulturalna- Aleksandra Kępinska
sekcja artystyczna- Martyna Piotrowska
sekcja multimedialna- Julia Kozak, Klaudia Hodowany
opiekun SU- Agnieszka Ławecka

4.HARMONOGRAM PRACY SU:

ZADANIA DO REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

       TERMIN

1.Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2013/2014,stworzenie sekcji porządkowych,

podział zadań i obowiązków.

Samorząd Uczniowski

Opiekun SU

 

 

 

Wrzesień/październik

 

 

 

 

2.Organizacja OTRZĘSIN

 

Samorząd Uczniowski,

opiekun SU, samorządy i wychowawcy klas I

Wrzesień/Październik

3. organizacja w szkole Dnia Uśmiechu

4.Organizacja Dnia Nauczyciela:

-przygotowanie poczęstunku dla Grona Pedagogicznego, wręczenie życzeń.

5.Halloween w szkole

-konkurs na najstraszniejsze przebranie.

Sekcja kulturalna i plastyczna SU, Opiekun SU, klasy I

 

 

 

 

Sekcja kulturalna

Październik

6.Organizacja,,Andrzejek’’:

-ciasteczko z wróżą

-stoiska z wróżbami

SU i samorządy klasowe

Listopad

7. Ogłoszenie zbiórki słodyczy dla dzieci z domu dziecka z okazji Mikołajek

8.Udział w ogólnopolskiej akcji ,,Góra Grosza"

Sekcja kulturalna SU wraz ze szkolnym kołem PCK

Listopad

9.Mikołajki w szkole:

-coś słodkiego dla każdego czyli SU rozdaje cukierki,

-Mikołajki w klasach.

Sekcja kulturalna SU, Opiekun SU

 

Grudzień

 

 

10.Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną klas i korytarzy szkolnych.

 

11.Świąteczne życzenia dla pracowników szkoły.

Samorządy klasowe

 

Sekcja kulturalna SU, samorządy klasowe

 

 

Sekcja plastyczna SU.

 

Grudzień

 

 

 

 

 

Grudzień

12.Organizacja dyskoteki Noworocznej.

Samorząd Uczniowski,

Opiekun SU

Styczeń

 

13.Organizacja poczty Walentynkowej

Sekcja kulturalna

Luty

14.Podsumowanie pracy SU w I półroczu.

Samorząd Uczniowski,

Opiekun SU

Luty

 

15.Wręczenie dyplomów zwycięzcom konkursów organizowanych przez SU

Sekcja plastyczna SU

Luty

16.Organizacja Dnia Kobiet(08.03) i Dnia Mężczyzn w szkole(10.03)

-dzień bez pytania

Sekcja kulturalna SU

Marzec

17.Włączenie się w organizację Dnia Wiosny w szkole;

-konkurs na Marzannę Szkoły,

- wybory Miss i Mistera Szkoły

Samorząd Uczniowski, opiekun SU, nauczyciele odpowiedzialni

Marzec

18.Pomoc w organizacji uroczystości z okazji Święta Szkoły.

Samorząd Uczniowski, opiekun SU, nauczyciele odpowiedzialni

Maj

 

 

19.Ogłoszenie rozpoczęcia kampanii wyborczej do Samorządu Uczniowskiego, podanie daty wyborów .

Samorząd Uczniowski

 

 

 

Maj

 

 

 

20.Przeprowadzenie wyborów do SU, podanie wyników.

Samorząd Uczniowski,

Opiekun SU

Czerwiec

 

21.Organizacja giełdy podręczników używanych.

Samorząd Uczniowski,

Opiekun SU

Czerwiec

 

22.Udział w organizacji uroczystości pożegnania klas III oraz zakończenia roku szkolnego.

Samorząd Uczniowski,

Opiekun SU, nauczyciele odpowiedzialni

 

Czerwiec

 

 

 

23.Regularne spotkania SU z Opiekunem.

Samorząd Uczniowski, Opiekun SU

Cały rok

 

24.Prowadzenie gabloty informacyjnej SU i dbanie o jej estetykę.

Sekcja plastyczna SU

 

 

Cały rok

 

 

25.Prowadzenie zakładki SU na stronie internetowej szkoły.

Sekcja internetowa SU, Opiekun SU

Cały rok

 

26.Współpraca z redakcją gazetki szkolnej.

27.Opieka nad szkolnym radiowęzłem.

Sekcja medialna SU, Opiekun SU

Cały rok

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do powyższego planu pracy w trakcie trwania roku szkolnego 2013/2014.

 

Protokół z wyborów do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016

____________________________________________________________________

Wybory odbyły się dnia 17 czerwca 2015r.

W skład komisji wyborczej wchodzili:

           - Patryk Paprocki

         - Agnieszka Duras

         - Natalia Dwernicka

         - Julia Kozak

Do udziału w głosowaniu uprawnione były 383 osoby, w tym 39 nauczycieli i 344 uczniów.

Razem głosowało 288 osób tj. 75,2% uprawnionych.

Wyniki głosowania:

            1. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016 została

                        -  P. Agnieszka Ławecka

            2. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016 została

                        -  Natalia Stochniałek  -119 głosów tj. 42%

               Pozostali kandydaci do Samorządu Uczniowskiego otrzymali następującą ilość głosów:

                        -  Aleksandra Delost  - 73 głosy tj. 27,1%

                        -  Grzegorz Kowal - 31 głosów tj. 11,5%

                        -  Patrycja Woźniak - 23 głosy tj. 8,5%

                        -  Filip Ślęzak - 13 głosów tj. 4,8%

                        -  Klaudia Gudelin - 12 głosów tj. 4,5%                

Facebook

e-Dziennik

Wewnątrzszkolna instrukcja Egzaminu Gimnazjalnego

PSP7

U nas dzwoni

Lekcja od - do przerwa
1 800 - 845 10 min
2 855 - 940 10 min
3 950 - 1035 10 min
4 1045 - 1130 10 min
5 1140 - 1225 15 min
6 1240 - 1325 10 min
7 1335 - 1420 10 min
8 1430 - 1515  
 

Gazetka szkolna

Losowe foto

Szkoła bez przemocy

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Bezpieczna Woda

Bezpieczny Stok

Szkoła Odkrywców Talentów

Nasze Talenty

OKE Poznań

CKE

Kuratorium Oświaty

WOM

MEN

Żagań

Szlachetna paczka

Góra grosza

Pałac Książęcy w Żaganiu

PCK

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Wolontariat

Bezpieczne wakacje

ODN Zielona Góra

Comenius

eTwinning

Gra Pierwsza Pomoc

 

 

 

 
 

Copyright © 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone Administrator Krzysztof Kosiński